Vergoedingen
NVKH
Homeopathie Hoofddorp

Erna Götzen   Sandra van Duijne
Home. Even voorstellen. Consulten. Tarieven. Beroepsvereniging. Contact.

Familie OpstellingenEr kunnen verschillende redenen zijn om aan een workshop (familie) opstellingen deel te nemen. Sommige mensen hebben zelf een thema, waarover hieronder meer.
Anderen willen graag meewerken aan opstellingen van andere deelnemers, of willen gewoon eens een keer komen kijken om het mee te maken.


Een (familie) opstelling kan inzicht geven in allerlei terugkerende thema's of problemen. Het leven wordt doorgegeven van ouder op kind. Daardoor zijn we onlosmakelijk verbonden met onze familie, of we dat willen of niet. In elke familie vinden belangrijke gebeurtenissen plaats. Deze hebben vaak veel meer impact op ons latere leven dan we ons bewust zijn. Het is overigens niet de bedoeling om met een hele familie, of een deel daarvan, naar een workshop te komen. Soms ligt de oorsprong van problemen niet in de familie, of is dit niet duidelijk.
Dan kan ook worden gekozen voor een ander soort opstelling.


De werkwijze tijdens een workshop is als volgt:


Eerst stellen de deelnemers zich aan elkaar voor en wordt geïnventariseerd of er mensen zijn die iets hebben waarnaar ze zouden willen kijken. Aan degene wiens thema aan de orde komt worden daarna kort wat vragen gesteld over zijn/ haar vraag/ probleem. Het is niet de bedoeling om tijdens het interview heel diep op gebeurtenissen in te gaan. Hierna wordt bepaald wat voor soort opstelling het meest geschikt is. Vervolgens worden andere mensen uit de groep gevraagd om bijvoorbeeld een aantal familieleden te vertegenwoordigen. Deze mensen krijgen een plek in de ruimte. De begeleider gaat daarna kijken welke dynamieken er spelen. Door middel van plaatsvervangers, representanten, krijgt de betrokken persoon een levendig en aanschouwelijk beeld van de eigen situatie.

Een opstelling is gericht op het harmoniseren van zaken die scheef zijn gegroeid, zonder oordeel of schuldvraag.


U kunt zich opgeven voor een serie van drie avonden, maar ook voor een enkele avond.
Wie geen thema heeft, maar wel interesse, is ook van harte welkom.
De deelnemersgroepen variëren van acht tot veertien personen.


De kosten zijn € 20,00 voor een avond van 19.30 uur tot ca. 22.30 uur.
Als u zich opgeeft voor drie avonden dan betaalt u slechts  € 50,=.


Deze workshops vinden in principe plaats in Hoofddorp,

maar kunnen op aanvraag ook op lokatie worden gegeven.