Vergoedingen
NVKH
Homeopathie Hoofddorp

Sandra van Duijne Homeopathie
Home. Even voorstellen. Consulten. Tarieven. Beroepsvereniging. Contact.
Beroepsvereniging   

De praktijk is aangesloten bij de NVKH
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
Crown Business Center
Tolnasingel 1 - C21
2411 PV Bodegraven
Tel 0172-499595

Dit lidmaatschap staat borg voor een gedegen opleiding van de aangesloten therapeut. De vereniging stelt ook allerlei kwaliteitseisen aan bijvoorbeeld nascholing, praktijkvoering, praktijkruimte, intercollegiaal overleg enz.
Daarnaast staan we ingeschreven in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en vallen we als zorgverleners onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). In samenwerking met Quasir en de Stichting Zorggeschil kunnen klachten worden gemeld en besproken. Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden in de folder beschikbaar in de praktijk.

Hierdoor worden de consulten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Mocht u meer van de NVKH willen weten, dan kunt u altijd op de site kijken www.nvkh.nl